PokerSite.nl

Razz Poker

Razz Poker, ook wel genaamd 7 Card Stud Low Poker, is een Stud Poker variant waarin spelers de laagst mogelijke vijf kaart hand moeten maken van de zeven kaarten die er gedeeld worden. Razz Poker wordt in een soortgelijk formaat als 7 Card Stud Hi/Lo Poker gespeeld voor wat betreft hoe iedere hand verloopt, maar er zijn enkele grote verschillen voor wat betreft het bepalen van de winnende hand.

Het grootste verschil is dat er geen “kwalificerende” criteria zijn voor het bepalen van de winnende hand. In 7 Card Stud Hi/Lo wordt de “Low” hand opgebouwd uit vijf kaarten met een individuele waarde van Acht of lager. In Razz Poker is het mogelijk om een hand te winnen met een Paar Koningen! Andere belangrijke verschillen zijn dat de Aas altijd als laag telt, en dat Straight en Flush niet tellen in Razz Poker.

Hoe Speel je Razz Poker – de Regels

Als je Stud Poker hebt overgeslagen en begint met Razz Poker terwijl je ervaring hebt met Texas Hold’em en Omaha Poker, dan zal je als grootste verschil opvallen dat er geen gezamenlijke open kaarten zijn. Iedere speler krijgt zijn eigen zeven kaarten, de eerste twee zijn gesloten zodat alleen de speler zelf deze kan zien, de volgende vier kaarten zijn open en de laatste is weer een gesloten kaart.

Zoals hierboven al aangegeven is het doel van iedere hand om de laagst mogelijke combinatie van vijf kaarten te maken zonder dubbele kaarten. De handen worden gerangschikt van de hoogste van de vijf kaarten, zodat een hand bestaande uit A3 / 46710 / Q een “Zeven Hoog” wordt genoemd, omdat de Zeven de kaart met de hoogste waarde is in de vijf te gebruiken kaarten om je Low hand te maken. Als er twee spelers zijn met een “Zeven Hoog” dan wordt de winnaar bepaald door de hierop volgende hoogste kaart.

Een hand met A2 / 2457 / K verslaat een hand met A3 / 46710 / Q omdat de tweede hoogste kaart lager is. Houdt er ook rekening mee dat de 2 wordt genegeerd omdat er een andere Twee in de eerste hand voorkomt.

Het Starten van Iedere Hand – Eerste Inzetronde

Afhankelijk van het niveau waarop je voor echt geld speelt of wanneer je aan de latere rondes in een Razz Poker toernooi meedoet dan dien je mogelijk een Ante te betalen aan de pot voor de start van iedere hand. Hierna worden drie kaarten aan iedere speler gedeeld, waarvan de eerste twee gesloten zodat alleen de speler zelf deze kan zien, en de derde kaart open zodat iedere speler deze kan zien.

De speler met de hoogste waarde open kaart start met inzetten. Hij of zij heeft de optie om een “Bring-in” te betalen of een “Small Bet” te plaatsen. In een $0,25/$0,50 Razz Poker spel bedraagt de “bring-in” normaal gesproken $0,10, de “Small Bet” $0,25 en de “Big Bet” (die ik later zal toelichten) $0,50. In het geval er twee spelers dezelfde waarde High kaart hebben wordt de inzetvolgorde bepaald door de symbolen van de kaarten, waarbij Schoppen de hoogste waarde heeft, gevolgd door Harten, Ruiten en Klavers.

Het inzetten verloopt met de klok mee de tafel rond, waarbij iedere speler de optie heeft om mee te gaan met inzetten die voorafgaand aan zijn beurt zijn gedaan (call), de “bring in” te verhogen naar een “Small Bet”, of door een reeds voor hem gedane inzet te verhogen (raise). Verder hebben spelers de mogelijkheid om hun kaarten weg te doen (fold), en de eerste inzetronde wordt normaal gesproken beëindigd zodra alle inzetten gedaan zijn, met maximaal vier toegestane verhogingen.

Tweede Inzetronde – Fourth Street

De volgende inzetronde noemt men de Fourth Street. Het begint met de overgebleven actieve spelers in de hand, waaraan een vierde open kaart wordt gedeeld. De speler met de laagste twee-kaart combinatie start met inzetten. De speler heeft de mogelijkheid om te checken or in te zetten in eenheden van de Small Bet (in mijn voorbeeld bedraagt dit $0,25). De actie verloopt met de klok mee de tafel rondwaarbij iedere speler de mogelijkheid krijgt om te checken, in te zetten, te verhogen of de kaarten op te geven.

Derde Inzetronde – Fifth Street

Wanneer de tweede inzetronde ten einde is volgt de vijfde open kaart aan de overgebleven spelers die nog in de hand actief zijn. De inzetactie start bij de speler die de laagste drie-kaart combinatie toont van zijn open kaarten. Spelers moeten vanaf dit punt voor de rest van de hand in eenheden van de Big Bet inzetten (in mijn voorbeeld bedraagt deze $0,50).

Vierde Inzetronde – Sixth Street

De Sixth Street volgt hetzelfde patroon als de Fifth Street. Er wordt nog een open kaart aan de actieve spelers gedeeld, en het inzetten start bij de speler met de laagste vier-kaart combinatie. Gedurende elke inzetronde kan de hand worden beëindigd indien een speler inzet en alle andere spelers hun kaarten opgeven (fold). De winnende speler pakt de pot zonder dat hij zijn gesloten kaarten aan de andere spelers hierbij hoeft te tonen.

Vijfde Inzetronde – Seventh Street

De laatste kaart die wordt gedeeld noem men Seventh Street of de River. Deze kaart wordt gesloten gedeeld zodat alleen de speler aan wie deze toebehoort hem kan zien. Het inzetten begint bij de speler met de laagste vier-kaart combinatie, dus met dezelfde speler als in de vorige inzetronde, en eindigt wanneer alle inzetten gematched zijn of wanneer alle actieve spelers op hun beurt gechecked hebben.

De Showdown

Zodra alle inzetactie ten einde is toont de speler die als laatste heeft ingezet zijn hand. Met de klok mee kunnen hierna de andere spelers hun hand tonen of hun kaarten opgeven zonder deze te laten zien indien ze andere reeds getoond handen niet kunnen verslaan. De pot wordt door de speler(s) gewonnen die de laagste vijf-kaart pokerhand heeft, en het is mogelijk dat de pot wordt gedeeld indien er twee of meer spelers kaarten van dezelfde waarden hebben. Er is hierbij geen hiërarchie op symbool die één winnaar zou bepalen.

Razz Poker – Tips en Adviezen

Razz is eenvoudiger om te spelen dan de meeste andere Stud Poker varianten. Je hoeft niet zoveel op de weggegooide handen van de andere spelers hoeft te letten, omdat deze normaal gesproken vaak hoge kaarten bevatten die je toch niet zouden helpen bij het maken van de hand met de laagste waarde.

Paren – let op dat Paren niet tellen in het maken van een hand. Ik heb bovenin dit artikel een voorbeeld gegeven van een hand die bestaat uit A2 / 2457 / K. De tweede Twee wordt genegeerd in deze constructie van de Low hand, zodat de beste hand die je van deze zeven kaarten kunt maken uit komt op A2457 en dus niet A2245.

Kansen (Odds) – Daar op de meeste Razz Poker tafels Fixed Limit wordt gespeeld in plaats van No Limit of Pot Limit is het makkelijker om de kansen te bepalen van het maken van een hand en de Pot Odds (de kans op de pot) voor het meegaan in de hand. Een ding waar je rekening mee moet houden is de “Implied Odds”. Dit is hoeveel je nog moet betalen om tot en met de Showdown in de hand te blijven, en kan worden beïnvloed door agressief speelgedrag van de spelers die aan je tafel zitten.

Koningen – Zoals ik in het begin van deze Razz Poker Gids heb aangegeven is het mogelijk om de hand te winnen met een Paar Koningen. Dit gebeurt vaker dan je zou denken (of met combinaties van andere hoog gerangschikte kaarten). Je zou je inzetacties aan moeten passen aan de hand van de informatie die je over de andere spelers en hun kaarten hebt, in plaats van puur alleen op basis van je eigen kaarten. Zeker als je Koningen gesloten kaarten zijn en je vier open kaarten met een lage waarde hebt!

Bluffen – In Razz Poker loont het de moeite om te bluffen. Door de inzetten aan te voeren in de eerste inzetrondes kan je het beeld scheppen dat je twee gesloten kaarten super-laag zijn. Dit kan andere spelers ervan weerhouden om met je inzetten mee te gaan wanneer de “Big Bet” in zicht gaat komen op de Fifth Street, en het is niet erg om een of twee keer met bluffen betrapt te worden. Dit kan juist weer meer spelers aanmoedigen om met je inzetten mee te gaan wanneer je wel een onverslaanbare hand hebt.

Verantwoordelijk Gokken – Nu ik net voor bluffen heb gepleit ga ik nu in de tegenovergestelde richting om te pleiten voor het verantwoordelijke gokken. De grootte van de pot kan snel oplopen tijdens een Razz hand, dus je moet goed weten wat je limieten zijn. In een hand die met een $0,25/$0,50 limiet wordt gespeeld kun je tot wel $8,00 moeten bijdragen in iedere hand, nog veel meer op hogere limieten. Zorg er dus voor dat je de juiste tafels met de juiste limieten uitkiest. Indien er geen tafels op de voor jou comfortabele limieten zijn, speel dan liever gewoon helemaal niet!

☰ MENU